B&B | Pedagogische Oplossingsgerichte Begeleiding voor 8 t/m 18-jarigen

Pedagogische Oplossingsgerichte Begeleiding voor 8 t/m 18-jarigen

Bijles voor basisschoolleerlingen

Heeft uw kind behoefte aan bijles op één of meerdere vakgebieden?

Wilt u graag dat daarbij wordt ingespeeld op de individuele behoeften van uw kind?

Vindt u het ook fijn dat er naast het verbeteren van het vakgebied aandacht is voor het vergroten van het zelfbewustzijn, het zelfvertrouwen en de motivatie, zodat het voor uw kind op lange termijn ook positieve effecten oplevert?

Dan is ‘Bijles’ bij B&B een goed idee!


Extra uitleg en begeleiding

Veel kinderen waar het prima mee gaat op school, hebben toch hulp nodig met één of meer lastige vakken. Ze hebben voor een bepaald vak net iets meer uitleg nodig om de leerstof te kunnen begrijpen en toe te passen. Het gevolg kan zijn dat uw kind minder gemotiveerd is/wordt voor dat vak.

In de bijlessen bij B&B wordt aandacht besteed aan de leerstof van een bepaald vakgebied. Daarnaast staat het leerproces van uw kind centraal. Wij spelen in op de behoeften van uw kind en proberen de vaardigheden van uw kind te belichten, waardoor uw kind geloof heeft in eigen kunnen en succeservaringen opdoet.

Werkwijze

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een kosteloos intakegesprek. In dit gesprek worden uw wensen en verwachtingen betreffende de begeleiding en het daaruit voortvloeiende begeleidingstraject besproken.

Tijdens de eerste bijles houden wij met uw
kind een kennismakingsgesprek. Uw kind krijgt de gelegenheid aan te geven waarmee en hoe hij of zij geholpen wil worden. Ook doen wij onderzoek om hiaten binnen een vakgebied in kaart te brengen, zodat wij daar op kunnen inspelen.

Bij B&B werkt uw kind minimaal één keer per week onder individuele begeleiding aan een specifiek vak. Door de vakinhoudelijke hulp, heldere uitleg en het onder begeleiding maken van opdrachten en leerwerkkrijgt uw kind meer inzicht en meer vertrouwen in de lastige vakken. Tijdens een bijles worden vragen besproken en de stof van de voorgaande week kort herhaald. Daarna is er tijd voor de uitleg van nieuwe stof en het oefenen hiervan.
Er wordt ruim aandacht besteed aan het vergroten van het zelfvertrouwen, de motivatie, de leerstrategieën en het handiger en sneller leren en plannen.