B&B | Pedagogische Oplossingsgerichte Begeleiding voor 8 t/m 18-jarigen

Pedagogische Oplossingsgerichte Begeleiding voor 8 t/m 18-jarigen

Huiswerkbegeleiding voor 8 t/m 18-jarigen

Gaat het leren en/of het maken van het huiswerk bij uw kind niet vanzelf?

Is de overgang van de basisschool naar de middelbare school een iets te grote sprong in het diepe?

Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van het leren leren en het leren plannen?

Zijn er ook andere zaken bij uw kind die aandacht behoeven, zoals het vergroten van het zelfbewustzijn, het zelfvertrouwen en de motivatie?

Dan is ‘Huiswerkbegeleiding’ bij B&B een goed idee!


Leren is niet altijd gemakkelijk

Voor veel kinderen gaat het leren en studeren niet vanzelf. Ze hebben moeite met handig en snel leren, met plannen en zij hebben behoefte aan meer structuur of willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen de motivatie om tot leren te komen. Anderen hebben een achterstand of een leerprobleem. Al deze kinderen hebben veel baat bij begeleiding door B&B.
Wij verzorgen huiswerkbegeleiding voor 8 tot en met 18-jarigen.

Huiswerkbegeleiding richt zich op het omgaan met huiswerk. Het richt zich niet op vakinhouden. Mocht uw kind moeite hebben met de inhoud van één of meerdere vakken, kunt u uw kind aanmelden voor bijles.

Huiswerkbegeleiding: leren zelfstandig te studeren

Bij B&B krijgt uw kind één á twee keer per week begeleiding op vaste tijden. Ons bureau biedt een omgeving waarin uw kind rustig kan werken aan zijn of haar huiswerk. Bij B&B leren kinderen hoe ze zelf hun schoolresultaten kunnen verbeteren, zodat ze ook weer zonder begeleiding verder kunnen: Dit motiveert enorm!

Huiswerk maken en studievaardigheden leren

Tijdens de huiswerkbegeleiding leren wij de kinderen diverse studievaardigheden aan, zoals plannen, samenvatten, leren voor een toets en geconcentreerd werken. Een middag kan bijvoorbeeld beginnen met een planning, waarna uw kind huiswerk maakt en vragen kan stellen. Daarna is er tijd voor het controleren van het huiswerk en het aanleren van studievaardigheden. Het uiteindelijke doel is dat het huiswerk bij ons zoveel mogelijk wordt gemaakt en/of geleerd en dat uw kind zich de vaardigheden dusdanig eigen maakt, zodat uw kind op termijn zelfstandig kan studeren.

Intakegesprek en plan van aanpak

B&B biedt huiswerkbegeleiding aan op maat. In een kosteloos intakegesprek bespreken we met u en uw zoon of dochter welke begeleiding passend is. Aan de hand van deze gesprekken stellen we samen met u en uw kind een persoonlijk plan van aanpak op. Uw kind is immers degene die met het plan van aanpak aan de slag zal gaan.

Mogelijkheden 

Huiswerkbegeleiding wordt twee keer per week aangeboden tegen een vast maandbedrag. Op maandag en op vrijdag wordt de huiswerkbegeleiding gedurende twee uur door B&B verzorgd.

Vaste tijden
Huiswerkbegeleiding bij B&B

Op maandag van 17.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 15.30 uur tot 17.30 uur is uw kind van harte welkom om zijn of haar huiswerk te maken/leren, onder onze begeleiding.