B&B | Pedagogische Oplossingsgerichte Begeleiding voor 8 t/m 18-jarigen

Pedagogische Oplossingsgerichte Begeleiding voor 8 t/m 18-jarigen

Over B&B

Wij zijn Benjamin van Oosterom en Barend Schuurman, beiden werkzaam in het basisonderwijs. Het samen opzetten van B&B was jaren een droom, die nu werkelijkheid is geworden!

Na intensief en prettig samengewerkt te hebben als parallelcollega’s op een basisschool kwamen wij tot de ontdekking dat onze visies t.o.v. het kind en zijn ontwikkeling en het begeleiden van kinderen zeer veel overeenkomsten hebben. Wij zijn goed op elkaar ingespeeld en vullen elkaar erg goed aan.
Om goed beslagen ten ijs te komen, besloten wij de masteropleiding ‘Pedagogiek' te volgen om uiteindelijk samen B&B te starten.

Visie

Onze bedrijfsnaam is B&B Pedagogische Oplossingsgerichte Begeleiding voor 8 t/m 18-jarigen. Deze naam is bewust gekozen en wij zullen de drie pijlers afzonderlijk van elkaar toelichten.

Pedagogische begeleiding

Pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. De opvoeding, de ontwikkelingsfasen en de relatie tussen het kind en zijn omgeving wordt bestudeerd. Hierbij staat het handelen vaak centraal.
Eén van onze kwaliteiten is het om kinderen op een positieve wijze te begeleiden, waarbij wij inspelen op de persoonlijke behoeften van het kind. Daarnaast zijn wij goed in staat om het kind inzicht te geven in zijn of haar sterke vaardigheden. Door aan deze vaardigheden aandacht te schenken, wordt de motivatie geprikkeld en het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen wordt groter. Van daaruit werken wij ook aan de minder sterke vaardigheden. Wij gebruiken hierbij verschillende methoden en theorieën.

Oplossingsgerichte begeleiding

Oplossingsgerichte begeleiding is een vorm van begeleiding, waarin de gewenste situatie van de ouder/het kind het uitgangspunt is. Wij zijn van mening dat het kind zeer goed kan aangeven wat hij of zij zou willen leren. Wij helpen het kind om de gewenste begeleiding in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt door ons onder andere gezocht naar oplossingen die het kind zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Als het kind successen boekt, draagt dat bij aan het besef dat hij invloed heeft om zijn eigen leven vorm te geven.
Om dit te bereiken, hebben wij gesprekken met het kind. Het kind kan tijdens het werken bepaalde te verwerven vaardigheden uitproberen en eigen maken. De begeleiding moet plezierig en bevredigend zijn. Het gaat bij B&B over behaalde vaardigheden en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen. Wij gebruiken verschillende methoden zoals de methode Kids’ skills van Ben Furman.

Begeleiding voor 8 t/m 18-jarigen

Bij B&B zijn kinderen vanaf 8 jaar van harte welkom. Wij zijn van mening dat dit een leeftijd is waarop kinderen in staat kunnen worden geacht om geleerde vaardigheden toe te passen in hun eigen praktijksituatie. Vanaf deze leeftijd kunnen kinderen ook een begin maken met het leren plannen en het leren leren, ze kunnen zelf goed aangeven wat ze voor zichzelf een prettige aanpak vinden. Onze taak is om het kind, ongeacht de leeftijd, inzicht te geven in haar of zijn mogelijkheden en daarnaast handvatten op maat te bieden, zodat het kind zich optimaal ontwikkelt.